talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 07.05.2006
Phan Nhiên Hạo
 

Năm nay tôi bằng tuổi ba tôi

Nghe tác phẩm

Bấm vào link này để đọc tác phẩm: Năm nay tôi bằng tuổi ba tôi