Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Dao cu dan ngu cu (Kich ban dien anh),
Ba lon ve tham
http://talachu.org/kich.php?bai=21&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.227.76.35)