talawas chủ nhật

 
Thơ :: 08.06.2008
Đặng Chân NhânHình dung / Imagination
(tập thơ / Poems)
 

Cuộc sống

Nghe tác phẩm

đọc bài

 

Life

Nghe tác phẩm

đọc bài

 

Trò chơi

Nghe tác phẩm

đọc bài

 

The game

Nghe tác phẩm

đọc bài

 

Những linh hồn nhảy nhót

Nghe tác phẩm

đọc bài

 

The dancing souls

Nghe tác phẩm

đọc bài